Back to Top

Chinese small flag icon Chinese  |  French Flag Francais / French  |   Espagnol / Spanish  | Haitian Kreyol

Request Your FREE 888 Lucky IPA Delivery to Your Doorstep via FEDEX in All 50 States of USA & Worldwide. You pay shipping & handling. Get It Now

Please Contribute to First-Ever American 888 Craft Beers Tours of 9 Cities in China, learn more https://www.paugustin.com/donate

888 Lucky Beer koulye a ap vann en gwo ba enpòtatè ak Distribitè nan USA ak lot peyi ... !!!

1. 888 Lucky Beer (Byè) nome 'Byè ki guin pi bon gou' nan twazyèm anyèl Brooklyn, New York Byè & Diven Festival

888 Pilsner recipe named Maryland’s top beer at the 2015 Maryland Craft Beer Competition

 888 Lucky Beer Best Tasting Beer Reviews

 888 Lucky Beer Best Tasting Beer Reviews

 888 Lucky Beer Best Tasting Beer Reviews

"Ou Te gen pi bon byè jodi a"

Tcheke videyo

https://youtu.be/kolpyCw-2s

 "Ekselan Byè, Trè Bon gou"

Tcheke videyo

https://youtu.be/Iq-TFJBHcps

"Ou pral renmen gou bye a"

Tcheke videyo

https://youtu.be/WgUM-YoS1yY

888 Byè Atizanal … Washington D.C. Byè Lokal

pa JESSICA SIDMAN (Ekstrè & Revize)

Washington D.C. City Paper

Premye imel 888 Lucky Beer yo te sanble etranj. Men lè yon lòt rive nan fen mwa Septanm, mwen finalman klike sou link entènèt yo a ki di “Bwè e Jwi byè 888 yo: Nou bezwen Distribitè ak Enpòtatè … Anbake nan lemon antye!!! nan www.paugustin.com

Konpani ki dèyè byè a rele tèt li AdMerk Corp. Inc., epi li gen yon foto yon bilding ki fèt an vè nan Rue 20 F NW, ki se biwo santral li.

Kèk èdtan apre, apre li fè 3 zè nan maten, yon repons nan yon lòt imel: ‘’Nom pa’m se Pierre Richard Augustin, mèt mak byè 888 Lucky Beer la,’’ li di… ‘’mwen disponib pou reponn nenpòt kesyon.’’


* * *

Kèk semèn anvan mwen rankontre Augustin, mwen achte pake 6 byè pou $11.99 nan Imperial Liquors tou pre Farragut Square.

Augustin vin parèt nan yon Starbucks sou rue K, li te mete yon vès bèj bwode anlè yon chemiz ble e li te gen yon gwo kle kola nan pòt kle li. Sa vin parèt ke premye kontak yo pat fèt avèk li, men ak youn nan twa asistan vityèl ki nan Filipin yo.

Mesye sa ki te kanpe devan'm lan, yon Ayisyen 48 lane, sanble te yon ansyen ekspòtatè ki te kouri pou yon pòs piblik anvan li ale Lachin, kote li te enspire pou’l te kòmanse yon konpani byè.   

Augustin di’m li te kite Ayiti pou lekòl pansyon nan kolèj Eugene Delacroix, Pari 15, nan peyi Lafrans lè li te gen 10 lane, answit li deplase al rete nan Bwouklin, Nouyòk an 1981.

Li di li gen yon metriz nan Administrasyon Piblik nan inivèsite Suffolk nan Boston et yon metriz nan Administrasyon Biznis nan inivèsite Massachusetts Lowell.

Li di li te gen yon biznis ekspòtasyon ki tap pote twal ak pwodui òdinatè soti Ozetazini rive Ayiti depi lane 2002 rive lane 2005 men li te kanpe akoz pwoblèm kidnaping peyi a te genyen.

An 2014, Augustin, yon papa ki gen 4 pitit ki ap viv nan Upper Marlboro, te kouri kòm yon demokrat nan konsèy teritoryal Prens Jòj, men li te pèdi.Koulye a… Byè Atizanal…?

Byenke pifò konpayi byè nan zòn D.C. eseye ranfòse kredibilite lokal yo, Augustin te prensipalman planifye pou’l te vann byè pa’l la selman Lachin. ‘’An 2017, sa pral pi gwo mache byè nan monn lan,’’ Augustin eksplike. Lojistik yo poko vreman sou pye, sètalò Augustin deside rantre nan mache lokal DMV a. Biwo santral konpani sa se yon sant konferans Capitol Hill kote yon lwe espas pou reyinyon yo.

Koulye a, byè 888 Lucky Beer la gen 2 estil, yon IPA ak yon Pilsner.

IPA a se yon gou sitron ki dou, baze sou yon resèt ke li devlope lakay li.

Pilsner a oswa Lager ki pafè a gen yon gou ki trè bon e agreyab epi li pa afekte pa ni lè ni tanperati.

Estil Pilsner sa trè ra et yo nonmen resèt la Maryland’s top byè nan konpetisyon Byè Atizanal Maryland nan ane 2015 anba labèl Bohemian an.

Pwochen vèsyon yo gen non tankou Barik Bourbon vyeyi, Viktwa, Richès, Pwosperite ak Dinasti.

Augustin di li envesti preske $100,000 dola ameriken nan konpani a e lap chache envestisè pou ekspansyon nan lavni.

Augustin te pase yon mwa nan pwovens Sichuan nan Lachin e li te deside pou li lanse byè 888 Lucky Beer apre li fin fè eksperyans kilti byè lòt bò a. Augustin di ’’Yo renmen Americana, alòs mwen te vle ofri yon bagay ki soti Ozetazini, espesyalman yon bagay ki soti Washington D.C.’’

Pandan vwayaj li, Augustin te rankontre yon pwofesè tai chi ki rele Jane King ki te ranpòte yon meday dò nan Chongping, Konpetisyon epe tai chi Lachin, nan yon fowòm vwayaj sou entènèt ki rele Chongping Expat.

Li ofri li pou’l anseye’l tai chi pou’l ka pratike anglè li. Augustin te toujou vle aprann kung fu lè’l te timoun. Tai chi? Yo sanble kanmenm. Misye te aksepte.

Toulède te rankontre nan 8 Fevriye, e konesan ke 8 se yon chif chans pou Chinwa yo ki vle di Chans, Richès e Pwosperite. Se pou rezon sa Augustin te rele byè a 888 nan onè li.

Augustin te montre’m yon bann foto King ak fanmi li sou telefòn li e li tap di’m jan sa touche li nan fason yo te resevwa li pandan Festival Nouvèlan Chinwa nan Yibin, Lachin.

Li di li pat vle ke yo konfonn li pou yon byè azyatik, li di li deside mete Lamezon blanch ak lòt sit ki nan D.C. sou anbalaj la pou bay li yon gou lokal Washington D.C.

Anbalaj la gen ladan’l tou yon prezantasyon sou ‘’fòmil sekrèt’’ la e kijan Ajans Entelijans Santral ak yon lis 10 lot ajans entelijans mondyal la pakapab rive konnen ditou sekrè biznis prive nou.

Pandansetan Allison Farouidi ko-pwopriyetè Sudhouse la di Augustin te voye imel bali an Septanm e li mande si bar rue U NW la te kapab òganize yon degistasyon. Li di okòmansman li te panse imel yo te spam. An aprè, li kòmanse resevwa apèl sou apèl. Finalman, li aksepte. Li di ‘’Moun yo te panse se te yon trè bon kalite byè IPA.’’

‘’Augustin toujou ap fè vizit pwomosyonèl.’’ Antretan, Augustin toujou gen je’l sou mache Azyatik e pi lwen. Pwofesè tai chi a te ede tradui kèk nan sit entènèt la an chinwa.

Li tradui’l an Fransè ak Kreyòl Ayisyen, e li fè tretans Panyòl la ak tradiktè li jwenn sou nèt la. Augustin di ’’Nou pozisyone pou ekspòtasyon.’’ ‘’Wi, se yon pwodui lokal, men map gade pou’m grandi nan mache DMV a tou agresivman.’’

Pou soutni deklarasyon sa a, Augustin di ke li resamman vwayaje al Taiwan, kote li di li rankontre 9 enpòtatè e distribitè manje ak bwason nan ekspozisyon USA Food Expo nan lotèl Grand Hyatt nan Taipei, Taiwan.

Asistan vityèl Filipino li yo te fè aranjman reyinyon yo avèk èd yon eskrip ke li te kreye. Li eksplike ke ‘’se kontak mondyal li, yo se reyèlman bra konkèt mwen, si’w vle.’’ 

Augustin te ale nan ekspozisyon FHC China Food Expo nan Shanghai, Lachin kòm yon pati nan sa li rele ‘’vizit mondyal byè 888 Lucky Beer la.’’

Lane pwochèn, li vle ale nan fwa komèsyal nan Singapore, Japon, Afrik ak Ewòp.

* * *

Aktyèlman, Augustin pa sanble dekouraje pa limit ki genyen nan lide li yo, kenpòt jan enposib yo te ka parèt.

Augustin di, ‘’ak premye moun mwen te pale yo, yo te di ‘ou pa gen chans kont gronèg yo.’’ ‘’Mwen pat pè, se yon avanti. M renmen avanti. Se yon defi. M renmen defi yo.’’

AdMerk Corp. Inc. Headquarters

20 F Street NW Washington DC Paugustin.com

20 F Street N.W., 7th Floor, Washington DC 20001 USA (617) 202-8069

Find us on Google+

"Mr. Augustin...Your actions are that of a truly great American who still believes there is justice.  My older son was a lifetime law enforcement officer and in the military. My younger son was a firefighter/paramedic his entire career.  They both fervently believed in standing up for those who cannot defend or protect themselves. Were they here, they would be honored to know you. - Sincerely, Barbara”

Elect Pierre Richard Augustin

Tel: (617) 202-8069 Email: PierreAugustin@paugustin.com

"Hi Mr. Augustin..., I live in Arlington VA, but I want to send a positive message your way. I commend your initiative and want to let you know that there are people out here who believe in and support your cause; not only in your community, but in communities everywhere. Dedicated and creative-minded people are hard to find, but they (we) are out here. Good luck and never give up!" 

Thank you, Pierre Richard AUGUSTIN, MPA, MBA

Find us on Google+

Google+Google+

Pierre Richard AUGUSTIN, President and CEO, AdMerk Corp. Inc., 20 F Street N.W. 7th Fl, Washington DC 20001 USA

"Be Sure To Drink Responsibly". All purchasers in all 50 States of the USA must be 21 or older with valid identification in order to sign and receive the alcohol goods at the time of delivery by FEDEX.
Powered by CampaignPartner.com - Political Campaign Websites